Hemodiyaliz Ünitesi
21 Nisan 2022

Mustafa YURT
Dİyaliz Sorumlu Tekniker 

Nihat BAYTEKİN
Dİyaliz  Tekniker 

Süleyman GÖKÜŞ
Diyaliz Hemşiresi

Ahmet Lütfi ALTINDAĞ
Diyaliz Hemşiresi

UĞUR ŞAHİN
Diyaliz Hemşiresi