İdari ve Mali Hizmetler Müdürü
21 Nisan 2022

Süleyman BÜYÜKYAVUZ

KİMLİK BİLGİLERİ
Adı Soyadı:
Süleyman BÜYÜKYAVUZ
Doğum Yeri ve Yılı:Bozkır - 1982
Unvanı:
İdari ve Mali Hizmetler Müdürü
Yabancı Dili:
İngilizce
Eğitimi Durumu:
1992 yılında Konya ili Ahırlı İlçesi Kuruçay Köyü İlk Okulu'ndan mezun oldum.
1995 yılında Seydişehir Seyit Harun Orta Okulu'ndan mezun oldum.
2000 yılında Bozkır Sağlık Meslek LisesiTıbbi Sekreterlik Bölümü'nden derece ile mezun oldum.
2002 yılında Niğde Üniversitesi Aksaray Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek OkuluTıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü'nden (ön lisans) derece ile mezun oldum.
2008 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesiİşletme Bölümü'nden (lisans) mezun oldum.
2015 yılında BeykentÜniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yönetimi Anabilim DalıHastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi Bölümü Yüksek Lisans Programından derece ile mezun oldum.
2018 yılında İstanbul Üniversitesi, Sağlık Yönetimi Bölümü'nden (lisans) mezun oldum.
Medeni Durumu:
Evli