T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Konya İl Sağlık Müdürlüğü Bozkır Devlet Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Konya İl Sağlık Müdürlüğü Bozkır Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

İdari ve Mali Hizmetler Müdürü

Güncelleme Tarihi: 24/02/2021

 Süleyman Büyükyavuz
  

 KİŞİSEL BİLGİLER  

      

       Doğum Yeri                                               : Bozkır

       Doğum Tarihi                                           : 1982

       Medeni Durumu ve Çocuk Sayısı           : Evli ve üç çocuk

       Askerlik Durumu                                     :Yaptı

      E-posta                                                       : suleyman.buyukyavuz@saglik.gov.tr

      

 ÖĞRENİM DURUMU

 

1992 yılında Konya ili Ahırlı İlçesi Kuruçay Köyü İlk Okulu'ndan mezun oldum.

1995 yılında Seydişehir Seyit Harun Orta Okulu'ndan mezun oldum.   

2000 yılında Bozkır Sağlık Meslek LisesiTıbbi Sekreterlik Bölümü'nden derece ile mezun oldum.

2002 yılında Niğde Üniversitesi Aksaray Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek OkuluTıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü'nden (ön lisans) derece ile mezun oldum.

2008 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesiİşletme Bölümü'nden (lisans) mezun oldum.

2018 yılında İstanbul Üniversitesi, Sağlık Yönetimi Bölümü'nden (lisans) mezun oldum.

2015 yılında BeykentÜniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yönetimi Anabilim DalıHastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi Bölümü Yüksek Lisans Programından derece ile mezun oldum.

Akademik:

Liderlik Stillerinin Çalışan Motivasyonuna Etkisi (Konya Sağlık Kuruluşları Çalışanları Örneği) üzerine tez çalışması yaptım.

 İŞ DENEYİMİ


14 Ocak 2004 tarihinde Bozkır İlçe Devlet Hastanesi'nde Sağlık Memuru (Tıbbi Sekreter) olarak göreve başladım ve çeşitli idari birimlerde görev aldım.

2 Kasım 2012 tarihinde Konya İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği'miz ile sözleşme imzalayarak Bozkır Devlet Hastanesi'nde İdari ve Mali Hizmetler Müdürü olarak göreve başladım.

01 Ocak 2015 tarihinde Konya İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği'miz ile ikinci kez sözleşme yeniledim.

15 Temmuz 2017 tarihinde Konya ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği'miz ile üçüncü kez sözleşme yeniledim.

10 Aralık 2017 tarihinde Konya İl Sağlık Müdürlüğü'müz ile dördünce kez sözleşme yeniledim ve halen aynı hastanemde İdari ve Mali Hizmetler Müdürü olarak görev yapmaktayım.

 

 KATILDIĞI EĞİTİM, KONFERANS VE SEMİNERLER

 

 • 2006 yılı Konya ili Hasta Hakları Sempozyumu,
 • 2008 yılı Antalya ili Taşınır Mal Yönetmeliği ve MKYS eğitimi,
 • 2009 yılı Antalya MKYS Eğitimi,
 • 2010 yılı Antalya Taşınır Mal Yönetmeliği ve MKYS eğitimi,
 • 2011 yılı Antalya ili Taşınır Mal Yönetmeliği ve Stok Yönetimi eğitimi,
 • 2012 yılı Sağlık Bakanlığı, Mersin ilinde düzenlenen Taşınır Mal Yönetmeliği ve MKYS Konuları Çalıştayı,
 • 2013 yılı Konya ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, 1. Kalite ve Hasta Hakları Çalıştayı,
 • 2013 yılı KHBGS Ilgın/KONYA "Kişilerarası İletişim, Empati, Stres Yönetimi, Eğitim ve Verimlilik" eğitimi,
 • 18 Aralık 2013 Konya İl Sağlık Müdürlüğü, Çalışan Güvenliği Sempozyumu,
 • 05-07 Mayıs 2013 KHBGS, Beyşehir Mali Hizmetler Çalıştayı,
 • 03-04 Temmuz 2013 Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü, Sağlık Bilgi Sistemleri Eğitim Programı,
 • 14 Ağustos 2014 TKHK İzleme Ölçme ve Değer. Kurum Başk. Yard. 2. Verimlilik Sempozyumu,
 • 2014 yılı KHBGS, Kamu Sağlık Hiz. Satış Tarifesi, TİG, Hastalık Yükü ve Maliyet Etkinliği, Gelir Tabloları, TDMS ve SUT eğitimi,
 • 14 Ekim 2014 yılı KHBGS, Memur Suçları, Soruşturma Usul ve Esasları Eğitimi,
 • 05-06/11/2015 TSE Eğitim Daire Başkanlığı, Kurumsal Liderlik Eğitimi konulu eğitim programı,
 • 22 Nisan 2015 Ek Ödeme Daire Başkanlığı ve KHBGS, Ek Ödeme Bordro Hesaplama Yazılım Eğitimi.
 • 17-18 Kasım 2015 TKHK Ankara Sağlık Bilgi Sistemleri ve Dijital Hastane Bölgesel Eğitim Toplantısı
 • 23-27 Kasım 2015 Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Antalya Sivil Savunma Uzmanlı Hizmet İçi Eğitimi
 • 19-20 Ekim 2016 Konya İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
 • 23-25/11/2016 Konya Sağlık Müdürlüğü  Hastane Afet ve Acil Durum Planlaması (HAP) Uygulayıcı Eğitimi
 • 14-18 Mayıs 2017 Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, AFAD Sivil Savunma Uzmanları ve Amirlerine Yönelik Hizmet İçi Eğitimi
 • 05 Temmuz 2017 tarihi KHBGS Ayniyat-Biyomedikal-Medikal Depo, Klinik Mühendislik Hizmetleri Eğitimi.
 • 07-08 Eylül 2017 Konya İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
 • 05 Temmuz 2018 Konya Sağlık Müdürlüğü' nün ev sahipliğinde  İç Anadolu Bölgesi HİMSS(Dijital Hastane) ve E-Nabız Çalıştayı

 

 DİĞER FAALİYETLER

Çeşitli sivil toplum kuruluşları ve derneklerde kurucu yönetim ve yönetim kurulu üyeliklerinde bulundum.