T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Konya İl Sağlık Müdürlüğü Bozkır Devlet Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Konya İl Sağlık Müdürlüğü Bozkır Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Komitelerimiz

Güncelleme Tarihi: 18/01/2018

komiteler

  • Komite; Hastane Yöneticisi tarafından Sağlıkta Kalite Standartları kapsamında, görev alanı ile ilgili çalışanlar arasından görevlendirilir ve onaylanır.
  • Komite üyelerinin görev süreleri, göreve başladıkları tarihten itibaren üç yıldır. Görev süresinin bitmesini müteakip üyenin talep etmesi ve Hastane Yöneticisi tarafından uygun görülmesi halinde görev süresi en fazla iki dönem daha uzatılabilir.
  • Komite üyesinin tayini çıkması nedeni ile görevlendirme komitenin teklifi ve Hastane Yöneticisinin onayı ile seçilir.