T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Konya İl Sağlık Müdürlüğü Bozkır Devlet Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Konya İl Sağlık Müdürlüğü Bozkır Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Deri ve Zührevi Hastalıkları(Cildiye)

Güncelleme Tarihi: 02/06/2021


İsmail ÖRS


Uzm Dr. İsmail ÖRS
Deri ve Zührevi Hastalıkları ( Cildiye )
Adı Soyadı                  :  İsmail ÖRS                                               
Doğum Yeri                :  Bozkır

Eğitim Bilgileri

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans,

Yüksek-lisans

Tıp

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir

1999-2007

Tıpta Uzmanlık (Doktora)

Tıp

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Bolu

2007-2012


Akademik Unvanlar

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Arş. Gör. Dr.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Bolu

2007-2012

Uzman Dr.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Bolu

2012

 

Çalıştığı Kurumlar

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Uzm. Dr.

Karaman Devlet Hastanesi, Karaman

2012-2016

Uzm. Dr.

Özel Karaman Mümine Hatun Hastanesi, Karaman

2016

Uzm. Dr.

Özel Konya Büyükşehir Hastanesi, Konya

2016- ?


Uzmanlık Tezi

Seboreik Keratozlu Hastalarda Metabolik Sendrom Sıklığı, 2012, Bolu.

Yayınlar

1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 1. Polat M, Parlak AH, Örs I, Sirmatel F.Erythema nodosum and Sweet's syndrome in patients with glandular tularemia (Case report). Int J Dermatol 2011; 50(7):866-9.

 2. Polat M, Parlak AH, Örs İ, Sırmatel F. Erythema nodosum and Sweet’s syndrome in patients with glanduler tularemia (Case report). Int J Dermatol 2011; 50(7):866-9.

2. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 1. Sırmatel F, Biçer YE, Sırmatel Ö, Örs İ, Solmaz Tuncer A, Yılmaz F, Gök Ö. Diyabetes mellitus’da kriptokok ve mukor birlikte görülen bir rhino-orbital mukormukoz olgusu (Case report). Mersin Üniv Sağlık Bilim Derg 2013; (6)1:21-5.

 2. Örs İ, Polat M. Bir ürtikerya pigmentoza olgusunda Darier bulgusu (Case report). Dermatoz 2012; 3(4):133-5.

 3. Polat M, Örs İ, Parlak AH. Sağlıklı çocukta herpes zoster (Case report). Dermatoz 2011 ; 2(1): 241-2.

 3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan, bildiri kitabında basılan bildiriler

     1.  Örs İ, Parlak AH, Polat M, Buğdaycı O, Dikbaş O. Frequency of metabolic syndromein patients with seborrheic keratosis. İNDERCOS 2016, İstanbul, Turkiye

4. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan, bildiri kitabında basılan bildiriler

 1. Örs İ. Erüptif ksantom: olgu sunumu. 25. Ulusal Dermatoloji Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, 2014, Ankara.

 2. Örs İ. Granüloma Gravidorum: olgu sunumu. 25. Ulusal Dermatoloji Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, 2014, Ankara.

 3. Örs İ, Polat M, Boran Ç. Bir nevoid akantozis nigrikans olgusu. Bebekte pitriazis versikolor: olgu sunumu. 21.Prof. Dr. A. Lütfi Tat Sempozyumu, Bildiri Kitabı, 2013, Ankara.

 4. Örs İ. Bebekte pitriazis versikolor: olgu sunumu. 21.Prof. Dr. A. Lütfi Tat Sempozyumu, Bildiri Kitabı, 2013, Ankara.

 5. Polat M, Uzun Ö, Örs İ, Boran Ç. Zyban® ilişkili pitiriazis rozea: olgu sunumu. XX. Prof. Dr. A. Lütfi Tat Sempozyumu, Bildiri Kitabı, 2011, Ankara.

 6. Polat M, Örs İ, Kaya H, Ahsen H, Boran Ç. Erüptif vellüs kıl kisti ve steatokistoma multipleks birlikteliği: olgu sunumu. XX. Prof. Dr. A. Lütfi Tat Sempozyumu, Bildiri Kitabı, 2011, Ankara.

 7. Örs İ, Polat M. Bir ürtikerya pigmentoza olgusunda darier bulgusu. XXIII. Ulusal Dermatoloji Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, 2010, Ankara.

 8. Örs İ, Polat M, Parlak AH. Bir erüptif vellus kıl kisti olgusu. XXIII. Ulusal Dermatoloji Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, 2010, Ankara.

 9. Polat M, Örs İ. Sağlıklı çocukta herpes zoster. 4. Ulusal Pediatrik Dermatoloji Günleri, Bildiri Özetleri Kitabı, 2010, Mersin.

 10. Polat M, Parlak AH, Örs İ, Sırmatel F.Tularemili üç olguda eritema nodozum ve Sweet sendromu. Dermatoloji Bahar Simpozyumu, Program ve Özet Kitabı, 2009, Harbiye.

 

Editörlük ve Hakemlikler

 1. İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dergisi, Malatya, Akademik Yayın Kurulu

 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikleri

1.    Türk Tabipleri Birliği

2.    Türk Dermatoloji Derneği